1955 DOKUZUNCU ATATÜRK DAMGASIZ SERİ

(KARTELASINDA)