1956-57 SÜRŞARJLI İNÖNÜ RESMİ PULLAR 3 FARKLI DAMGASIZ SERİ

(KARTELASINDA)